ติดต่อสอบถาม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02 579 1370 - 9 ต่อ 508 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)
Younginventor.rekm@nrct.go.th