แท่งปลูกพืชอัจฉริยะ

Smart planting stick

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แท่งปลูกพืชอัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: แท่งปลูกพืชเป็นแบบอัดก้อนชนิดแห้งที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายในระบบนิเวศน์ สะดวกต่อการใช้งาน และการขนย้าย
สถาบันการศึกษา: ธิดาแม่พระ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐิติยา เปี่ยมเจริญวุฒิ / 0620790744 / t.piamcharoenwut@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณัฐณิชา ปวีณพงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนภเกตน์ วงษ์แหวน

2. นางสาวจิดาภา อิรัสคาน

วิดีโอ: https://youtu.be/E97YDb8SM7o