ถังขยะลดการแพร่เชื้อโรคระบบ air lock

Bin reduce airborne transmission

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังขยะลดการแพร่เชื้อโรคระบบ air lock
รายละเอียดโดยย่อ: ลดการแพร่เชื้อโรคออกจากถังขยะด้วยระบบ air lock ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และมองไม่เห็นด้านในถังขยะ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรนุช ชื่นตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวรชิต นานนท์

2. นายนวพล ช่วงโชติ

3. นายธนภัทร นาพันธ์

4. นายธีรภัทร นนบัณดิษฐ์

5. นายปิติกร จันทร์สว่าง

6. นายพิพัฒน์ คำวัน

7. นายนวพล นามวงค์

8. นายศุภวิชย์ ศรีวารินทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/Wau7iKp5iDc