เครื่องปอกเปลือกกระเทียมพร้อมสับพลังงานลมเพื่อส่งเสริมกลุ่มแปรรูปพริกหมู่บ้านหนองบง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เวอร์ชั่น 4

Machine for peel garlic skin with wind power Promoting Nong Bong Village Chili Processing Group of chili paste ver

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องปอกเปลือกกระเทียมพร้อมสับพลังงานลมเพื่อส่งเสริมกลุ่มแปรรูปพริกหมู่บ้านหนองบง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เวอร์ชั่น 4
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถปอกและสับกระเทียมได้สะอาดและรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปอกเปลือกถั่วลิสงได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธัญญรัตน์ ฉิมกลาง

2. นายพีรพัฒน์ ฉิมนอก

วิดีโอ: https://youtu.be/psgCuX-eEks