เครื่องขัดผิวอ้อยเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายน้ำอ้อยคั้นสด เวอร์ชัน 2

Sugarcane skin scrubber for sales machine Ver.2

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องขัดผิวอ้อยเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายน้ำอ้อยคั้นสด เวอร์ชัน 2
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถขัดผิวอ้อยให้สะอาดได้ก่อนจะนำไปคั้นน้ำ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกต่อการใช้งาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสิงหา ปรางค์นอก

2. ด.ญ.กชกร ลุ่มนอก

วิดีโอ: https://youtu.be/AQiI95sed9U