เครื่องหว่านข้าวพลังงานสะอาด

Clean energy rice sowing machine

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องหว่านข้าวพลังงานสะอาด
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีน้ำหนักเบา เสียงเบา ราคาถูก ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานสะอาด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนายรัชภูมิ โนใหม่

2. นางสาวบุญฑริกา แก่นท้าว

วิดีโอ: https://youtu.be/DIEEi4-UlZA