เครื่องพ่นหมอกสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์

foggy machine for smart farmer

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องพ่นหมอกสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์
รายละเอียดโดยย่อ: 1.พกพาง่าย 2.ต้นทุนต่ำ 3.ใช้งานได้ง่าย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอรณิชา สุขนอก

2. นางสาวชลธิชา ภูผิว