ถุงเพาะชำอนุบาลต้นอ่อนต้านแมลง

Anit – insect seedling nursey bags

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถุงเพาะชำอนุบาลต้นอ่อนต้านแมลง
รายละเอียดโดยย่อ: ถุงเพาะชำอนุบาลต้นอ่อนต้านแมลงสามารถย่อยสลายและไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมสามารถไล่แมลงได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชนัญชิดา โครมกระโทก / 0801644797 / Chananchida779@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วาสนา ใคร่อยู่สุข

2. กันยารัตน์ นอกพุดซา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายบัณฑิต ไขโพธิ์

2. นางสาวพรทิพา เรืองจันทึก

3. นางสาวกรกัญญา ล่ำสัน

วิดีโอ: https://youtu.be/P3kkCOifHvg