กบแสนสุข

Happy Frog

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กบแสนสุข
รายละเอียดโดยย่อ: บ่อกบแสนสุขสามารถนำน้ำในบ่อมาบำบัดจากน้ำเสียในบ่อให้กลับมาเลี้ยงกบในบ่อได้อีกครั้งโดยใช้พลังงานสะอาด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศัตยา ทรินทร์ / 0873584903 / sattaya@maesai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุวิชา จิตบาล

2. วีรภัทร์ ตาสาย

3. เอื้ออารีย์ ปันศรี

4. ธนภัทร สุขเงิน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวหอมฟอง บัวแก้ว

2. นางสาวอรพิน วงศ์แก้ว

3. นายณัฐชัย บุญญาพรมณี

4. นายพิสิษฐ์ แซ่นี่

5. นายเอกสิทธิ์ อินต๊ะวงค์

วิดีโอ: https://youtu.be/3QtVx-wTTjc