การปลูกพืชแบบขั้นบันไดร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอะควาโพนิกส์

Ladder cultivation in combination with aquaponics fish farming

มัธยมศึกษา/เกษตร

25 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การปลูกพืชแบบขั้นบันไดร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอะควาโพนิกส์
รายละเอียดโดยย่อ: มีการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบอะควาโพนิกส์มีการบำบัดคุณภาพและสามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชนัญชิดา โครมกระโทก / 0801644797 / Chananchida779@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จรูญ ทาทม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกิตรลดา ตรงเที่ยง

2. นางสาวณัฐสุดา พลหาญศึก

3. นายพิชญะ เวชชศาสตร์

วิดีโอ: https://youtu.be/R7MlrQJZ5Oc