นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเก็บฟางข้าวโดยใช้ระบบแรงดันลมจากรถเกี่ยวข้าว

Innovative equipment to help collect rice straw by using the pneumatic system from the combine harvest

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเก็บฟางข้าวโดยใช้ระบบแรงดันลมจากรถเกี่ยวข้าว
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้หลักการแรงดันลมในขณะเก็บเกี่ยวข้าวของรถเกี่ยวข้าวเข้ามาช่วยในการจัดเก็บฟางที่ได้ในขณะเกี่ยว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พจนี สีมาฤทธิ์ / 0873785988 / seemarit3@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กมลวรรณ วงศ์ก่อ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเกียรติศักดิ์ สายแวว

2. นายพงศ์ปณต ขันอาษา