นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสครับผิวกากกาแฟจากน้ำมันเมล็ดละหุ่ง

The innovation product of coffee grounds scrub bar soap made from castor oil

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสครับผิวกากกาแฟจากน้ำมันเมล็ดละหุ่ง
รายละเอียดโดยย่อ: สบู่ที่ได้สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้ดี ช่วยทำลายเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ช่วยลดกลิ่นตัว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พจนี สีมาฤทธิ์ / 0873785988 / seemarit3@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กมลวรรณ วงศ์ก่อ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสุภวินท์ สุขสว่าง

2. นายธนกฤต บังศรี