ปืนลมผสมเกสร

Pollination Air Gun

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ปืนลมผสมเกสร
รายละเอียดโดยย่อ: ปืนลมผสมเกสรที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพในการผสมเกสรพืช ช่วยลดปัญหาเรื่องเวลา แรงงานคนและค่าใช้จ่าย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กัลยารัตน์ นาคีย์ / 0898615338 / OIY_SAPASO@HOTMAIL.COM
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นันทิยา เชื้อคำฮด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธนัญวรัตน์ สุวรรณชัยรบ

2. นางสาวมนัสนันท์ แดนรักษ์

3. นางสาวสุธินันท์ ชำนาญแก้ว