หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ

Automatic drug dispensing robot

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: หุ่นยนต์สามารถจ่ายยาได้อัตโนมัติ โดยมีกล้อง อ่านคิวอาร์โค้ด แต่ละห้องที่ไปจ่ายยาได้ถูกต้อง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนผดุงปัญญา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วาณิช แก้วเลิศ / 0898393789 / wanit2002@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธนพล ชาวสวน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภาณุวัฒน์ รัตนบุรี

2. นายสรศักดิ์ ขวัญใจ

3. นายพีรเทพ วงษ์ชัย

วิดีโอ: https://youtu.be/cc6m7g4NZbc