เครื่องให้อาหารปลามัลติฟังก์ชัน

Multifunctional Fish Feeder

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องให้อาหารปลามัลติฟังก์ชัน
รายละเอียดโดยย่อ: มีชุดการทำงานอยู่ 3 ชุด คือ การหว่านให้อาหารปลา บำบัดน้ำเสีย และกลไกไล่นกโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภัทรดา นางสาวภัทรดา คงสุด / 0869442144 / pattarada.ks@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชุติมณฑน์ พุ่มมณี

2. อิทธิฤทธิ์ วรรณโร

3. เขมชาติ ไชยจันทร์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนันทภพ ลิ้มสุวรรณ

2. นายณัฐพร พูลสวัสดิ์

3. นางสาวธิติยา ทองปา

4. นางสาวณัชรินธรณ์ อินทสุทธิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/fnpcaBQeu8I