เครื่องยกกระสอบข้าว V.2

Lift Rice Sack Machine V.2

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องยกกระสอบข้าว V.2
รายละเอียดโดยย่อ: Lift Rice Sack Machine V.2 ช่วยในการผ่อนแรงการยกกระสอบ ดูแลรักษาสุขภาพลดอาการปวดหลัง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐาปนัท เทียบสี / 0840012915 / james_soda602@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เกวลิน บุญทวี

2. วิศรุต ห้องแซง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.วิศรุต เนื่องแนวน้อย

2. ด.ช.ศุภโชค วอกลาง

3. ด.ญ.สุปรียา ร่วมสุข

วิดีโอ: https://youtu.be/kqtm55gV54Q