เครื่องหั่นหยวกกล้วย

Banana stalk slicing machine

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องหั่นหยวกกล้วย
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องหั่นหยวกกล้วย สามารถหั่นหยวกกล้วยได้รวดเร็ว มีขนาดเล็ก และปลอดภัย เหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงสุกร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนควนขนุน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุมณฑา ศรีชนะ / 0867465239 / srichana21012518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อโณทัย ไชยมณี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพิชญธิดา มากทอง

2. นางสาววริศรา มีสุธา

3. นางสาวมัฏสิกาญจน์ มาศสุวรรณ์

วิดีโอ: https://youtu.be/q-rtS7ZxzKk