การคัดแยกคุณภาพของทุเรียนหมอนทองแบบ Real-time

Real-time quality classification of Mon Thong durians

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การคัดแยกคุณภาพของทุเรียนหมอนทองแบบ Real-time
รายละเอียดโดยย่อ: การคัดแยกคุณภาพของทุเรียนหมอนทองจะสามารถอำนวยความสะดวกและลดภาระ โดยสามารถทำงานได้แบบ Real-Time
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0882151991 / thapanawat@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงศกร แก้วใจดี

2. นายศักย์ศรณ์ อยู่ทองอินทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/8PDb5i2InKY