นาคีพิทักษ์โขง (การพัฒนาระบบ AI เพื่อจัดเก็บขยะในแม่น้ำโขงควบคุมด้วยระบบ IOT)

AI TRASH PREVENTION FLOWING IN TO THE MEKONG RIVER CONTROLLED BY IOT SYSTEM.

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นาคีพิทักษ์โขง (การพัฒนาระบบ AI เพื่อจัดเก็บขยะในแม่น้ำโขงควบคุมด้วยระบบ IOT)
รายละเอียดโดยย่อ: ตรวจจับขยะด้วยระบบ AI ใช้บอร์ด Corgi Dude และ KidBright ระบบ Internet Of Things ด้วย NETPIE2020
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สงกรานต์ ยืนยั่ง / 0910646717 / songkrany@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วัชระ ปัจจุสานนท์

2. ยุทธนา สุรา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปภาวดี ดวนลี

2. นางสาวนริสรา มุลเมือง

3. นายธนพัฒน์ สุรา

4. นายรัตนชัย อ้วนดวงดี

วิดีโอ: https://youtu.be/fHJ1f_TUtSo