แผ่นอบแห้งไล่แมลงสัตว์รบกวน

Insect Repellent Drying Sheets

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นอบแห้งไล่แมลงสัตว์รบกวน
รายละเอียดโดยย่อ: แผ่นอบแห้งไล่แมลงจากใบสะระแหน่ สร้างขึ้นมาเพื่อไล่แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆ อย่างเช่น มด ยุง หนู
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักดิ์เจริญ ประคำศีร / 0816786770 / prakhamsri@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิติรัตน์  เจริญตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกนกพล ขุนเหล็ม

วิดีโอ: https://youtu.be/OV2qyu68CzA