ชุดสอยถนอมผลไม้ เวอร์ชั่น 2

Fruit Picker PRASAT Version 2

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดสอยถนอมผลไม้ เวอร์ชั่น 2
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดสอยถนอมผลไม้ เวอร์ชั่น 2 พัฒนาให้มีรูปแบบการใช้งานได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ สอย ดัน ตัด และเกี่ยว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ฐณะวัฒน์ รูปเลื่อม

วิดีโอ: https://youtu.be/LqEzqysVeNg