อุปกรณ์เสริมช่วยรดน้ำอัตโนมัติ

Automatic watering gadget

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์เสริมช่วยรดน้ำอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: 1) เป็นชุดอุปกรณ์เสริมสำเร็จรูป ที่สามารถนำไปติดตั้งได้ (2) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสำรอง (3) สามารถติดตั้งต่อกับเรือรดน้ำได้ทุกชนิด
สถาบันการศึกษา: นาคประสิทธิ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อิทธิศักดิ์ แก้วโกมุท / 0917217842 / beer.aitti@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา

2. พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนราวิชญ์ เหลืองประเสริฐ

2. นายสิทธิพันธุ์ ฮงเจริญ

3. นายญาณวุฒิ ทองยัง

4. นายณัฐพล นินนาท

วิดีโอ: https://youtu.be/gL8b868l9FA