ถังผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ PS Creative

สุรไกร ไกรศรีทุม

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ PS Creative
รายละเอียดโดยย่อ: ถังผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ PS Creative สามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ลดกลิ่น ย่อยสลายเร็ว จำหน่ายได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุรไกร ไกรศรีทุม / 0874355356 / surakrai18@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สักโก กงซุย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสาวิตรี วิเศษแก้ว

2. นางสาวภัทรวดี เย็นสำราญ

3. นางสาวพันธิตรา แสงจันทร์

4. นายเดชกุญชร ไกรศรีทุม