รถยกเทขยะเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2

Automatic mobile garbage dump truck Version 2

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถยกเทขยะเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2
รายละเอียดโดยย่อ: ลดปัญหาการปวดหลังปวดเอวจากการทำงานยกขยะ ลดปัญหาการสัมผัสขยะ หรือถังขยะจากการทำงานยกเทขยะ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมัธยมพัขรกิติยาภา ๑ นครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มณทิรา ยางธิสาร / 0817996667 / ning6667@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปุญญิศา ศรีลำไพ

2. อัญชลี วิโย

3. ฐิติมา ทะเริงรัมย์

4. ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนายวรัญชัย จันทะวงค์

2. นายรณภูมิ สาลีบุญ

3. นายนายณัฐพนธ์ บุญพระเวส

4. นายนายธนพัฒน์ ด้วงโต้ด