ฮอร์โมนไข่

Egg hormone

มัธยมศึกษา/เกษตร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ฮอร์โมนไข่
รายละเอียดโดยย่อ: ฮอร์โมนไข่ที่คิดค้นขึ้นสามารถทำได้ง่ายมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก เป็นผลดีต่อเกษตรกรโดวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากเช่นกันโดยใช้งานเหมือนปุ๋ยทั่วไป
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรียาภัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สิธิภรณ์ งามโฉมฉิน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนิติวุฒิ มงคล

2. นางสาวนภัสสร บุญรัตน์

3. นางสาวกมลชนก ธนบัตร

4. นางสาวรักษิตา จิตรอำพร

วิดีโอ: https://youtu.be/avXQvedq1iM