เครื่องบดสับอาหารสัตว์อเนกประสงค์

Multipurpose animal feed chopper

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องบดสับอาหารสัตว์อเนกประสงค์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องบดสับอาหารสัตว์อเนกประสงค์ตัวนี้ ทำขึ้นจากการพัฒนามาจากเครื่องในท้องตลาด เพื่อช่วยเกษตรไทย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักดิ์เจริญ ประคำศรี / 0816786770 / prakhamsri@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิติรัตน์ เจริญตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณัฏฐวุฒิ ยอดศรี

2. นายกฤตวิทย์ สันเบ็ญหมัด

วิดีโอ: https://youtu.be/qSkm0JoNFS8