กระถางเพาะชำต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติประสานด้วยน้ำยางพารา

Nursery pots made from natural materials combined with latex

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระถางเพาะชำต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติประสานด้วยน้ำยางพารา
รายละเอียดโดยย่อ: กระถางเพาะชำต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติประสานด้วยน้ำยางพารา สามารถนำลงปลูกพร้อมต้นกล้าได้เลย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.จิรัญญา ไพฑูรย์

วิดีโอ: https://youtu.be/mk4FrsA5uDk