ท่อมหัศจรรย์ 2 in 1 แบบพกพา

KOK SECURITY

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ท่อมหัศจรรย์ 2 in 1 แบบพกพา
รายละเอียดโดยย่อ: ทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความอันตรายที่เกิดจากของมีคมในการจักกก จักต้นกก/ต้นผือได้หลายเส้นภายในครั้ง
สถาบันการศึกษา: รร.ค้อวังวิมยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันวิสาข์ ครองสิน / 0852997731 / cha16.thong@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต

2. วงเดือน แสวงผล

3. ศิริพร ไชยมาศ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกิตติศักดิ์ ศรีมะลัย

2. นางสาวชนัชชา พรมพิลา

3. นางสาวปุณญาพร อินทร์สาร

4. นางสาวศุภรัตน์ ย่อมจันแดง

5. นางสาวกนกกร เสนานาม

6. นางสาวสุวรรณิกานต์ มหาจันทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/ORXTi8fqcyU