ผ้ามัดย้อมจากใบปาล์ม

Tie-dyed fabric from palm leaves.

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผ้ามัดย้อมจากใบปาล์ม
รายละเอียดโดยย่อ: ผ้ามัดย้อมจากใบปาล์ม ให้สีสันที่สวยงาม ติดทน และปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้ง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์หทัยทิพย์ ไชยรัตน์ / 0897337634 / hthaythaichairat@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วิทยา รัตนะ

2. สุทธิดา แก่นแก้ว

3. เบญจวรรณ วงษ์จันทร์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายศุภกฤต สวยงาม

2. นางสาวอริสา กุณทโก

3. นางสาวนางสาอรกมล บูชาธรรม

4. นางสาวไปรยา นวลแก้ว

วิดีโอ: https://youtu.be/gScEtxtT7hM