เครื่องผสมน้ำยางพาราอัตโนมัติ

AUTOMATIC LATEX MIXER

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องผสมน้ำยางพาราอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องสามารถทำงานผ่านการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อการใช้ 1 ครั้ง ใช้เวลา 30 วินาที ใช้น้ำยาง 5 ลิตร มีประสิทธิภาพในการผสม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมฤทัย พาที / 0944466288 / somruthai290231@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิรวรรณ ปรีชา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอริสา วรโชติรัตนเมธี

2. นายอัษฎาวุธ แฝกหอม

3. นายพรหมทอง แตงพรม

4. นางสาวพรรพษา สีชาวนา

วิดีโอ: https://youtu.be/RC85IH6o_f4