เครื่องปลูกพืชอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (SMD Farm Bot I )

Smart planter with automatic control (SMD Farm Bot I)

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องปลูกพืชอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (SMD Farm Bot I )
รายละเอียดโดยย่อ: ระบบเปิด-ปิดรดน้ำอัตโนมัติหุ่นยนต์สำหรับแก้ไขปัญหาการปลูกพืชและรดน้ำพืช ช่วยลดระยะเวลาในเติบโต
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จุฬารัตน์ สียา / 0891656804 / juraratse@kku.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายคุณากร ตั้งตระกูล

2. นายจักรพงศ์ สียา

3. นายปวริศร์ แพงมา

วิดีโอ: https://youtu.be/1_0TRDEn5DA