การศึกษาผลของ Bacillus spp. ในตะกอนครามต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค

Effect of Bacillus spp. in indigo sediment promoting the growth to Green Oak lettuce

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาผลของ Bacillus spp. ในตะกอนครามต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค
รายละเอียดโดยย่อ: นำวัสดุเหลือใช้ทางสังคมมาศึกษาเพื่อเพิ่มประโยชน์แก่การนำไปใช้ต่อในอนาคตและสร้างรายได้เสริมให้ชุมชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรัญญา วงษ์ศิลา / 0843540733 / saranyawsl@kkumail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณิชานันท์ กุตระแสง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจีริสุดา สุวรรณรงค์

2. นางสาวณัฐวดี สิมวงค์

3. นางสาวพรปวีณ์ คดเกี้ยว

วิดีโอ: https://youtu.be/zASuKCzIZFA