เครื่องขอดเกล็ดปลาเเละล้างเมือกอัตโนมัติ

The Fish Scaling Machine and Automatic Mucilange Washer

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องขอดเกล็ดปลาเเละล้างเมือกอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถขอดเกล็ดเเละล้างเมือกปลาพร้อมปรับความเร็วของมอเตอร์ในการขอดเกล็ดปลาได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มาลิณี เเก้วเกิดมี / 0899442612 / malinee@tune.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เรืองริน สินธุระวิทย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภควัต พรหมสุขันธ์

2. นายธนธัส หงษ์คำมี

3. นางสาวนันฑิชา โทขัน

วิดีโอ: https://youtu.be/VSl8GQO5l1o