ชุดต้นแบบหุ่นยนต์นักสำรวจและปรับสภาพดินเพื่อการเกษตร

A prototype of a robot explorer and soil conditioner for agriculture.

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดต้นแบบหุ่นยนต์นักสำรวจและปรับสภาพดินเพื่อการเกษตร
รายละเอียดโดยย่อ: หุ่นยนต์สำรวจตรวจสอบพร้อมทำการปรับสภาพดินทุกรูปแบบ ให้มีค่าดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนนาคประสิทธิ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อิทธิศักดิ์ แก้วโกมุท / 0917217842 / beer.aitti@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา

2. พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤตนันท์ เคลือบวัณณรัตน์

2. นายอัครพงศ์ บุญรักษ์

3. นายภาณุพงศ์ ธนภาชน์

4. นายอภิสิทธิ์ โยธาจันทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/IBUMIBMM6MA