เครื่องเพิ่มออกซิเจน 2 in 1

2 in 1 oxygen booster

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องเพิ่มออกซิเจน 2 in 1
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องเพิ่มออกซิเจน 2 in 1 หมายถึง เครื่องที่ใช้เพิ่มออกซิเจนในน้ำสำหรับด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง โดยใช้ 2 ระบบ ดังนี้ คือ ระบบเติมออกซิเจนลงในน้ำ และระบบดึงน้ำขึ้นมาเพื่อรดน้ำพืชผัก บริเวณรอบบ่อ หรือ สระ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐกร นันทะแพง / 0934263618 / nattakron.tung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุกัญญา นันทะแพง

2. ธีรพัฒน์ ม่อมพะเนาว์

3. กนกพรรณ ลุนจักร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนเดช วงค์บาตร์

2. นางสาวจิรนันท์ เนื้อนา

3. นายธนธรณ์ จิตจง

วิดีโอ: https://youtu.be/iAD1uJnuewo