เครื่องตรวจจับความขุ่นของน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง

Water Turbidity Detector for Fish and Shrimp Farming

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องตรวจจับความขุ่นของน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง
รายละเอียดโดยย่อ: ตรวจจับความขุ่น ใสของน้ำเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อปลาและกุ้ง ทำให้ได้ปลาและกุ้งที่มีคุณภาพดี
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์บพิธ มังคะลา / 0822764293 / dkbhopit@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายมาฆวัตร ถาวร

2. นายคเณศ จุลยก

3. นายกิตตินันท์ เกื้อเพชร

วิดีโอ: https://youtu.be/X-Mo8fTUUd0