ทุ่นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมการเปิดปิดด้วยสมาร์ทโฟน

Solar Pumping Buoys Controled By Smartphone

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทุ่นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมการเปิดปิดด้วยสมาร์ทโฟน
รายละเอียดโดยย่อ: ทุ่นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมการเปิดปิดด้วยสมาร์ทโฟน มีความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ไฟฟ้าเข้า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จินดาพร หนูดำ / 0878367376 / Tan29chemistrty@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิรภา ชูกูล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปิลันธนา โอชู

2. นางสาวกรกมล ประทุมสุวรรณ

วิดีโอ: https://youtu.be/Uw9IW4et574