กระชังปลากระพงอัจฉริยะ

Smart snapper cage

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระชังปลากระพงอัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: กระชังปลามี4ฟังก์ชั่นเพื้อแก้ปัญหา/สั่งงานและดูค่าผ่านมือถือ/ไปใช้งานให้กับกลุ่มคนที่เลี้ยงปลากระพง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยะ พละคช / 0866911085 / guninen@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปริวัฒน์ ทองแท้

2. นายพงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง

3. นางสาวตัสนีม จงรักษ์