เครื่องไล่นกพิราบอัจฉริยะ(ขนาดพกพา)

Smart Pigeon Repeller (Portable Size)

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องไล่นกพิราบอัจฉริยะ(ขนาดพกพา)
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องไล่นกพิราบจากกระดิ่งลม ไม่ส่งเสียงรบกวนการเรียนการสอนและไม่เป็นการกำจัดนกเลี่ยงการก่อเชื้อโรค
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เอกชัย วัฒนไชย / 0992456615 / Ekkachai.watt@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พีระ บุญฉลาด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสันติภาพ ทองจันทร์

2. นายณัฐกิตติ์ เพิ่มทรัพย์