เครื่องคัดแยกไข่ไก่โดยไม่ใช้พลังงาน

Egg sorting machine without energy

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องคัดแยกไข่ไก่โดยไม่ใช้พลังงาน
รายละเอียดโดยย่อ: ไม่ใช้พลังงาน ราคาถูก สามารถเคลื่อนย้ายได้และดวก และสามารถคัดแยกได้อย่างแม่นยำ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ / 0869359492 / Krunoy99@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กาเหว่า พรมชาติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพิทยาภรณ์ ทาคำ