อุปกรณ์แจ้งเตือนและรดน้ำต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชัน

Alarm and watering devices though application

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์แจ้งเตือนและรดน้ำต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชัน
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อได้รับความแจ้งเตือนระดับความชื่นในดินต่ำผ่านทาไลน์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนจักราชวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุกัญญา สุนทร / 0945162628 / kruutui@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ทิพยชนก บัวเปีย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก

2. นางสาวยุวธิดา พรหมลิ

3. ด.ช.สุชิณราช ศรีพูน

วิดีโอ: https://youtu.be/fxtum2s1gMo