เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมผ่านโทรศัพท์มือถือ

Water alarm via mobile phone

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมผ่านโทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดโดยย่อ: เมื่อน้ำท่วมเครื่องจะแจ้งเตือนผ่านออดเตือน ไฟสัญญาน และแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่บันทึกไว้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนจักราชวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรีนวล เช่นพิมาย / 0638033658 / sukanya.sun@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุกัญญา สุนทร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธันยรัตน์ ร่มเริง

2. นางสาวกวิสรา รัตน์วินทกร

3. ด.ช.สุชิณราช ศรีพูน

วิดีโอ: https://youtu.be/bH-ocNAnujg