ไม้ดำนาเพื่อสุขภาพ

Wood planting rice for health

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไม้ดำนาเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดโดยย่อ: ลดอาการปวดหลังปวดเอวประหยัดและถูกกว่าสามารถปรับระดับได้สามารถดำต้นกล้าได้2ต้น ในครั้งเดียว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อุไร สีตะวัน / 0644095598 / Uraiseetawan12@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอารียา วุธศรี

2. นางสาวจตุรพร สอนสมนึก

วิดีโอ: https://youtu.be/ysqSCH0TUds