เครื่องล้างตะไคร้กึ่งอัตโนมัติ

Semi automatic lemongrass washing

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องล้างตะไคร้กึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องล้างตะไคร้กึ่งอัตโนมัติสามารถลดอุบัติเหตุจากการถูกใบตะไคร้บาดมือ และลดระยะเวลาในการล้างตะไคร้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฏฐ์ชุดา ทองมณี / 0854216787 / thongmanee.wa2@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธัญญลักษณ์ เลิศมีศีลศรัทธา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพัชรกันย์ ยุทธ์ธนอุดม

2. นางสาวศรสวรรค์ ศิริคำ

3. นางสาวแพรวา อินลุเพท

วิดีโอ: https://youtu.be/wegtszVUku0