การถนอมอาหารสัตว์หญ้าเนเปียร์

Preserving Napier Grass Forage

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การถนอมอาหารสัตว์หญ้าเนเปียร์
รายละเอียดโดยย่อ: อาหารสัตว์มีโปรตีนสูงร้อยละ 12 สามารถเก็บได้นาน 1 ปี ต้นทุนต่ำกระบวนการไม่ซับซ้อนปลอดจากสารเคมี
สถาบันการศึกษา: ชะรัดชนูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เกษรา อินนุรักษ์ / 0940911525 / katesara_in@yahoo.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสัณหณัฏฐ์ กิติเศวตจิต

2. นางสาวบุหงา ละกะเต็ม

3. นางสาวนัสมี หนาเหตุ

วิดีโอ: https://youtu.be/OlBwRNaKvrg