บรรจุภัณฑ์ถนอมไข่

Egg Preservation Packaging

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: บรรจุภัณฑ์ถนอมไข่
รายละเอียดโดยย่อ: 1.สามารถป้องกันไข่แตก จาความสูง 1เมตรได้ 2.พกพาง่ายมีขนาดเล็ก 3.บรรจุไข่ไก่ได้เพียง1ฟอง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมเกียรติ แก้ววิเวก / 0831271157 / skkaewwiwek@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนฤเบศ แก้วสุข

2. นางสาวกมลชนก คำสูงเนิน

วิดีโอ: https://youtu.be/o7dCXXZ6uHs