เครื่องวัดระดับความสุกของทุกเรียนแบบพกพา

Durian Ripeness Meter

มัธยมศึกษา/เกษตร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดระดับความสุกของทุกเรียนแบบพกพา
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องมือสามารถวัดความสุกของทุเรียนได้อย่างเเม่นยำภายใน 30 วินาที เเละพกพาได้สะดวก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสายปัญญารังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์ / 0918621500 / saranboss2@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ประสพ อ่อนดี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศุภาวรรณ ณ นคร

2. นายณัฐวัฒน์ ทวีโรจน์ภิญโญ

3. นายพงศกร น้ำทิพย์

วิดีโอ: https://youtu.be/CO31WQBiNiE