เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยมูลจิ้งหรีด

Cricket Manure Fertilizer Pellet Machine

มัธยมศึกษา/เกษตร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยมูลจิ้งหรีด
รายละเอียดโดยย่อ: เมื่อทำมูลจิ้งหรีดให้เป็นเม็ด ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ สร้างรายได้ จากการทำปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ้งหรีด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นิภาพร บั๊คตัน / 0850179201 / nipaporn9021@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นรินทร์ ผิวทอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวประภาศิริ แก้วเลิศ

2. นางสาวจุฑามาศ กาบแก้ว

3. นางสาวนันต์ธิดา วรรณธรรม

4. นางสาวกาญจนา ติดใจดี

วิดีโอ: https://youtu.be/cXIBSF-mNJw