อุปกรณ์เก็บน้ำยางแบบสะพายหลัง

The latex collect backpack

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์เก็บน้ำยางแบบสะพายหลัง
รายละเอียดโดยย่อ: พัฒนาอุปกรณ์เก็บน้ำยางแบบถังสะพายหลัง โดยท่อและกระบอกสูบอยู่ด้านนอกบริเวณกลางถัง มีเซนเซอร์แจ้งเตือน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ / 0812716950 / ppat1994@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาภาศรี ชุ่มชื่น

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพริมา น้อยนาดี

2. นางสาวหทัยภัทร กาญจนศรีเมฆ

วิดีโอ: https://youtu.be/vrKJJ4Q8pPk