รถไถ 3in1 พลังงานแสงอาทิตย์

Solar powered tractor 3in1

มัธยมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถไถ 3in1 พลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: รถไถ3 in 1 พลังงานแสงอาทิตย์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยในการพรวนดินและหย่อนเมล็ดพันธุ์ให้ตกลงมาเป็นระยะๆ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มนต์รวี บรรจงจิตต์ / 0801019174 / Monrawee_999@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จำนงค์ ภู่ศรีสลับ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงศกร เพ็งศรี

2. นายศุภกร ลพบุรี

3. นางสาวศรัณรัตน์ บุญศรี

วิดีโอ: https://youtu.be/W29OHAFHfuw